Oustrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070102-3

Fredningsnr.
442642

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rektangulær stensætning. 7 x 5 m, orienteret N-S. 8 synlige sten. Ingen højning. I gammel bøgeskov med bøgeopvækst.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gruppe [sb.3A-3L] af ganske lave Smaahøje. Dette parti er for tiden dækket af tæt, næsten uigennemtrængelig Ungskov, der gør det umuligt nærmere at bestemme Højenes Antal og de enkeltes Størrelse og Form. De er paa vedføjede Detailplan afsat efter Skovreguleringskortet. Bevoksning: 1981: Græs

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rektangulær stensætning 8 m (n-s) x 6 m, sat af 10 sten, 0.50-1.10 m lange, med 3 sten for hver ende og desuden 1 sten i v-side og 3 sten i ø-side. Ingen højning. Beplantet med bøg, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rektangulær stensætning. 8 store sten synlige. Ingen højning. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet. Helty overgroet med bøgetræer. Bunddække: Græs/skovbund.

Litteraturhenvisninger  (0)