Oustrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070102-4

Fredningsnr.
442630

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,3 x 9,5 m. Meget udflydende. 2 randsten i N. I gammel bøgeskov med frodig opvækst.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0.30 x 9.50 m. En randsten synlig mod nv, to mod n. og to 0.90 m lange mod nø. Beplantet med bøg i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. En randsten synlig mod NV, to mod N og to større mod NØ. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet. Er bevokset med enkelte bøg. Bunddække: Skovbund.

Litteraturhenvisninger  (0)