Oustrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070102-3

Fredningsnr.
442640

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,3 x 9 m. Helt udflydende. I gammel bøgeskov med et ungt træ på toppen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gruppe [sb.3A-3L] af ganske lave Smaahøje. Dette parti er for tiden dækket af tæt, næsten uigennemtrængelig Ungskov, der gør det umuligt nærmere at bestemme Højenes Antal og de enkeltes Størrelse og Form. De er paa vedføjede Detailplan afsat efter Skovreguleringskortet. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0.25-0.50 x ca. 12 m. Noget udflydende konturer. En sten er synlig i siden mod ø. Foden berører nedennævnte 4426. Beplantet med bøg, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Noget udflydende konturer. Ingen sten synlige. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lille randsten i østsiden. Bevokset med en bøg. Bunddække: Græs/skovbund.

Litteraturhenvisninger  (0)