Oustrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070102-11

Fredningsnr.
442665

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,3 x 8 m. Tilplantet med ung nåleskov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 ganske smaa, knap synlige Forhøjninger [sb.11-13], men af karakteristisk Højform. Deres Tværmaal er kun 6-8 m. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0.25 x 8 m. Noget ujævn overflade. Tæt beplantet med gran, i skov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med store grantræer. Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet. Bunddække: Skovbund.

Litteraturhenvisninger  (0)