Oustrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070102-6

Fredningsnr.
442627

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 1 x 18 m. Ca. 4 m af N-siden af højen bortskåret af vej. Enkelte randsten. I gammel bøgeskov med frodig opvækst.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Afdel. 5c og 6a. - Lille gruppe af 4 smaahøje, [sb.4-7] for tilgroede med Ungskov, saaledes at deres Størrelse kun omtrentlig kan bestemmes til 0.50-1-00 x 8-10 m. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0.70-1.25 x 18 m. Flad top. Ca. 4 m af højen mod nnø. bortskåret af vej. En randsten synlig mod v., en mod sv. På ø-siden en delvis jorddækket 0.60 m lang sten. Beplantet med bøg, i skov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ca. 4 m. af højen mod NNØ bortskåret af vej. En randsten synlig mod V, en mod SV. På Ø-siden en delvist jorddækket større sten. Vej, gl., kan ikke flyttes. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med mindre bøg. Bunddække: Skovbund.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)