Oustrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070102-7

Fredningsnr.
442625

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,75 x 11,5 m. Foden let beskåret af grøft i SSV. I gammel bøgeskov, med frodig opvækst.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Afdel. 5c og 6a. - Lille gruppe af 4 smaahøje, [sb.4-7] for tilgroede med Ungskov, saaledes at deres Størrelse kun omtrentlig kan bestemmes til 0.50-1-00 x 8-10 m. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0.60-1 m x 11.50 m. Fod mod ssv. let beskåret af vej, iøvrigt velbevaret. Beplantet med bøg, i skov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Fod mod SSV let beskåret af vej. Vej, gl., kan ikke forlægges. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevokset med mindre bøg. Bunddække: Skovbund.

Litteraturhenvisninger  (0)