Oustrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070102-7

Fredningsnr.
442624

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,3 x 8 m. Næsten halvdelen af højen bortskåret af vej i SSV. Enkelte randsten. En enkelt stor bøg på højen. I gammel bøgeskov med frodig opvækst.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0.25 x 8 m. Fod mod ssv. beskåret af vej. En randsten synlig mod nv., en mod n. og en mod ø. En del andre kan mærkes med stensøger. Hele rækken fra nø. til øsø. synes at være til stede. Beplantet med bøg, i skov

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Fod mod SSV beskåret af vej. En randsten synlig mod NV, en mod N, en mod Ø. Vej, gammel, kan ikke forlægges. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ryddet for mindre træer. Bunddække: Skovbund.

Litteraturhenvisninger  (0)