Oustrup Skov
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070102-8

Fredningsnr.
442658

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 1,5 x 16 m. En enkelt sten ses på højen. Kørespor over højen. Græsklædt i åbent areal.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 1.75 x 15.50 m; ca. 0.50 m. over Højfod en Stenkrans, hvoraf 9 Sten omkring den sydlige og vestlige side synlige.- Paa Højsiden lidt Syd for Toppen en større Sten synlig. - I Toppen et lille, fladt Hul, ellers uskadt. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1.15-1.60 x 15.50 m. Ca. 0.50 m over højfod en fodkrans, hvoraf 9 sten er synlige, især mod s. og v. I sø-siden, lidt neden for toppen ses en større sten. Uregelmæssige furer 0.20 m brede, 0.10-0.15 m dybe hen over overfladen. Vejspor hen over ø-siden. Ret velbevaret. Tæt beplantet med gran, i skov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. En del sten af fodkrans synlige. Vejspor hen over Ø-siden. Skovvej. Statsskoven adviseret. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Er overgroet, så randsten er ikke synlige. Bevokset med 1 birk. Bunddække: Græs.

Litteraturhenvisninger  (0)