Oustrup Skov

Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070102-10

Fredningsnr.
442662

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 1 x 16 m. En del randsten synlige. Græsklædt i åbent areal.
Undersøgelsehistorie

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 1 X 13.70 m. Af en Fodkrans er 12 sten synlige. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1 x 16 m. Ubetydelige ujævnheder i overfladen, iøvrigt velbevaret. 13 randsten synlige. Tæt beplantet med gran, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. En del randsten synlige. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ryddet for træer. Bunddække: Græs.