Oustrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070102-30

Fredningsnr.
442669

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenrække, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse med længderetning omtrent Ø-V. Jordhøjningen ca. 38 x ca. 13 m, indtil 0,60 m høj; stensætningen ca. 30 x 7 m. Langs N-siden er bevaret 18 større til store sten, langs S- siden 16; midt for Ø-enden ses toppen af en delvis jorddæk- ket sten, ved V-enden ligger 3 sten. På nær en sten i N-si- den er samtlige randsten væltede og adskillige er mere el- ler mindre fjernede fra oprindelig plads. Ca. 11 m. fra Ø- enden ligger 4 sten i en række omtrent på tværs af dyssens længderetning; den ene af stenene er afkløvet. Inden for randstenene ses på dyssens østlige del (Ø for stenrækken) 9 sten rage frem i overfladen, andre 10 sten ses på dyssens vestlige del, især nær V-enden. Bevokset med bøg, i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Afdel.14b. - Langdysse, ganske ødelagt og for Tiden næsten utilgængelig i tæt Underskov. Dens Bredde er 3.80 m, dens Længde synes at have været ca. 30 m med Længderetning omtrent Ø-V. Den venstre Side er ganske ødelagt, der ligger omkring den adskillige større Sten, saavidt det kan ses i fuldkommen Forvirring. Omkring den østre Ende er ca. 10 Randsten endnu paa Plads; ca. 10 m fra Enden findes der Spor af et ødelagt Kammer. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med længderetning omtrent ø-v. Jordhøjningen ca. 38 x 13 m, indtil 0.60 m høj; stensætningen ca. 30 x 7 m. Langs nsiden er bevaret 18 større til store sten, langs s-siden 16; midt for ø-enden ses toppen af en delvis jorddækket sten, ved v-enden ligger 3 sten. På nær en sten i n-siden er samtlige randsten væltede og adskillige er mere eller mindre fjernede fra oprindelig plads. Ca. 11 m fra ø-enden ligger 4 sten i en række omtrent på tværs af dyssens længderetning; den ene af stenene er afkløvet. Inden for randstenene ses på dyssens østlige del (ø. for stenrækken) 9 sten rage frem i overfladen, andre 10 sten ses på dyssens vestlige del, især nær v-enden. Beplantet med bøg, i skov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Stensætningen er ca. 7 x 30 m. Ca. 15 sten bevaret langs hver side, enkelte sten for enderne. Ret mange sten synlige på overfladen. Trykt på skovkort. Gamle skader fra væltede træer. Vej hen over dyssen - statsskoven adviseret. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet, da det ødelægges af væltede træer. Bevokset med løvtræer. Bunddække: Skovbund.

Litteraturhenvisninger  (0)