Oustrup Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070102-26

Fredningsnr.
442647

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 0,2 x 8 m. En enkelt sten på højen. Græsklædt i gammel bøgeskov.
Undersøgelsehistorie

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.35 x 9 m. En større sten 2.50 m nø. for højmidten. Beplantet med bøg, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Måler 0,4 x 12,0 x 12,0 m. Enkelt, større sten. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. 1 randsten mod nordvest. Bevokset med enkelte bøg. Bunddække: Skovbund.