Oustrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070102-30

Fredningsnr.
442667

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,5 x 14 m. 3 randsten i S. Udflydende kontur. I gammel frodig bøgeskov med et enkelt gammelt træ og megen opvækst.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.50-0.65 x 14 m. Nø-side afgravet, let indsunken. Konturen mod n. udflydende. 10 randsten fra sv. til øsø. Bevokset med bøg, i skov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. En del randsten i S-lige halvdel. Særkort med sb.nr. er forkert m.h.t. 4426:67 og 4426:66. Er rettet på særkort med fredningsnumre. Bevoksningen er blandet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog er der kun få randsten synlige. Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet. Bevokset med mange mindre bøg. Bunddække: Skovbund og græs.

Litteraturhenvisninger  (0)