Oustrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070102-30

Fredningsnr.
442668

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rektangulær stensætning. 4,5 x 8 m, orienteret NV-SØ. 6 store sten ses. I gammel frodig bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rektangulær stensætning. 6 sten, 0.60-1 m store danner på det nærmeste en rektangel med længderetning vnv - øsø, 8 x 4.50 m. Stensætningens karakter som oldtidsmindesmærke noget tvivlsom. Bevokset med bøg, i skov. Stensætningen foreslås fredet, selvom dets mindesmærkekarakter er tvivlsom (statsskov !). Der ses ikke naturlig stenbestrøning i skovbunden heromkring. Ved sidste korrektion af skovkortet afmærket som oldtidsmindesmærke (højsignatur).

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rektangulær stensætning. Med 6 store sten. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, med 3 sten mod øst og 3 sten mod vest. Bunddække: Skovbund.

Litteraturhenvisninger  (0)