Lynghøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-50

Fredningsnr.
081639

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MP 1939 "Lynghøj", 2,75 x 30 m. Top affladet. Bevokset med fyr og gran i ager.
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 75-84] Paa en flad, uopdyrket Hedestrækning ligge 10 Höie i en Række fra NØ til S.V. To af dem (79 og 84) ere tildels bortgravede og kun faa Fod höie, de övrige ere velbevarede. I Randen paa No 78 har man ved at afgrave Græstörven blottet en Del store Sten, der synes at danne en Kreds om Foden.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fuldstændig sløjfet Høj. Paa Overfladen ses brændte Ben.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lynghøj", 2,75 x 30 m. Top affladet, bevokset med Fyr og Gran i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

551