Lyngsaa
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-49

Fredningsnr.
081653

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, 1,75 x 8-10 m. Siderne stejle og stærkt forgrave- de. Lyngklædt, men har været overpløjet tidligere.
Undersøgelsehistorie  (4)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 75-84] Paa en flad, uopdyrket Hedestrækning ligge 10 Höie i en Række fra NØ til S.V. To af dem (79 og 84) ere tildels bortgravede og kun faa Fod höie, de övrige ere velbevarede. I Randen paa No 78 har man ved at afgrave Græstörven blottet en Del store Sten, der synes at danne en Kreds om Foden.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.35 M. høj. 16 M. i Diam. Udgravet med et 3 M. stort Hul til Bunden, aabent mod SØ. Mod NØ er et Stykke af Højen bortført; i Syd er Foden afskaaren; her staar en Busk.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 1,75 x 8-10 m. Siderne stejle og stærkt forgravede. Lyngklædt, men har været overpløjet tidligere.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt højrest i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)