Tillitse-stenen

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070513-19

Fredningsnr.
45212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Tillitse kirke. Tillitse-stenen. Grovkornet, rødlig granitsten. Højde ca. 143 cm, bredde ca. 81 cm og tykkelse ca. 43 cm. Foruden et stort kors i lavt relief på den ene bredside bæ- rer stenen 2 runeindskrifter, der i oversættelse lyder: "Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter sig selv. Altid vil stande, mens stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil gjorde. Krist og St. Mikkel hjælpe hans sjæl" og: "Toke ristede runerne efter sin stedmoder Thora, en velbyr- dig kvinde". Stenen står ca. 3 m nordvest for våbenhusets nordvesthjørne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie

1982 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Grovkornet, rødlig granitsten. Højde ca. 143 cm, bredde ca. 81 cm og tykkelse ca. 43 cm. Foruden et stort kors i lavt relief på den ene bredside bærer stenen 2 runeindskrifter, der i oversættelse lyder: "Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter sig selv. Altid vil stande, mens stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil gjorde. Krist og St. Mikkel hjælpe hans sjæl" og "Toke ristede runerne efter sin stedmoder Thora, en velbyrdig kvinde". Stenen står ca. 3 m nordvest for våbenhusets nordvesthjørne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens tilladelse.

1982 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

8687 formidlingsskilt 2,5 m VSV for stenen. Set fra Ø.
8682 detail af runer nederst mod V på forsiden. Set fra S.
8679 oversigt. Set fra S.
8678 oversigt. Set fra V.
8677 oversigt. Set fra N.
8676 oversigt. Set fra Ø.
Foto, oversigt
Foto, detalje