Nybro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-53

Fredningsnr.
081641

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP (1939) Høj, 2,25 x 18 m. Gamle eftergroede gravninger i S-side. Rundt om højen 1 m oppe på siden gammel ringgrav, hvorfra randsten er optaget. Lynggr. i nybrudt hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 75-84] Paa en flad, uopdyrket Hedestrækning ligge 10 Höie i en Række fra NØ til S.V. To af dem (79 og 84) ere tildels bortgravede og kun faa Fod höie, de övrige ere velbevarede. I Randen paa No 78 har man ved at afgrave Græstörven blottet en Del store Sten, der synes at danne en Kreds om Foden.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 M. høj, 19 M. i Diam. Sydsiden er meget deformeret ved Gravning og Sløjfning. Randstenene er borttagne mod Nord. Fuldt lynggroet i Hede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25 x 18 m. Gl. eftergroede Gravninger i Sydsiden. Rundt om Højen 1 m. oppe paa Siden gl. Ringgrav, hvorfra Randsten er optaget, lynggroet i nybrudt Hede.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)