Dronning Margrethes Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070606-15

Fredningsnr.
462449

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 16/4 1919, F.C.O. Raben-Levetzau Afmærkn.: MS 1933, Rosenberg Langdysse, "Kæmpegården", 76 x 9 m i N, 12 m i S. 24 m fra nordenden en del af en større sten; 24 m fra sydenden et par sten. Randsten: V 55, N 3, Ø 42, S 2. Træer og krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1845 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(18). Paa Egholm en Stendysse ca. 105 Al. lang og 9-16 Al. bredtæt ved Strandkanten. den er helt kringsat med Sten og langs ad Midten flere Stene hvorunder formentlig et Gravkammer.

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Stranden en Langdysse, i hvis sydvestlige Ende en af Stenene for 7 aar siden [1872] er sprængt af Eieren af Aalholm (Plan af J.M.P.). den kaldes Kæmpegaarden (nu Dronning Margrethes Høi) og er fredet i 1809-10 (antikv.Annaler 1,364).

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyssen "Kæmpegården", 76 x 9 m i nord, 12 m i syd. 24 m fra nordenden en del af en større sten; 24 m fra sydenden et par sten. Randsten: vest 55, nord 3, øst 42, syd 2. Træer og krat, i ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse (Kæmpegården). Beskrivelse: Længde ca 75 m. Bredde variende. synes at snævre ind mod syd (her ned til 5 m). Op til 8-9 m i bredde. Vel ca. 3/4 - 1 m høj i nord. Ender i ingenting mod syd. Anlægget er N-S vendt. Imponerende store randsten i nordende. Iflg. fredningsliste - ikke helt gal. nord: 3 vest: 55 øst: 42 syd: 2 (7/2-77 sten mangler i sydende) hvor de pga. lidenhed var lette at flytte. Kammer: ikke egentligt kammer er synligt. Der ligger kun et par løse sten på langhøjen. Iflg. fredningsliste: 24 m fra nordende 1 større løs sten og flere løse i tilsv. afstand fra syd (svært at angive afstand fra syd, da anlæggets sydgrænse ikke lader sig fastsætte - så diffus er den). Beskadigelser/tilstand: Der pløjes tæt på anlægget mod N, Ø og V. Tæt kratbevoksning derpå. Beliggenhed: på åben mark på endnu højt terræn, men skrånende ned mod kysten. Spidsen af anlægget går faktisk helt ned til kyst og sivbevoksning ved kyst. Mål: 1x75x9 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et af landsdelens ældste fredede oldtidsminder. Egnstypisk. Lidt kratrydning kunne gøre anlægget 3-*. Isoleret fra alfarvej. Vigtig for problemet: kystlinjens position i oldtid.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten i nordende.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)