Tjørnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070612-4

Fredningsnr.
462418

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/10 1905, Niels Peder Pedersen Diplom Afmærkn.: MS 1915, lieutn. Lassen "Tjørnehøj", langdysse, 35 x 6-7,5 m; 11 m fra SØ-enden kammer af 5 bæresten, hvoraf 2 væltede. Randsten: NØ 19, SØ 2, SV 13. Krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1854 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Levninger af en Langdysse i Retning N.N.V-S.S.Ø. Graven i den sydsydvestlige Ende: Levning af en langagtig firsidet Stenkiste parallel med Dyssens Længdeaxe; en skraa Endesten og en Sidesten ere endnu paa Plads. Dyssens Længde: 86 Fod, Bredde 18'6". Bevoksning: 1977: Løvkrat

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tjørnehøj", Langdysse, 35 x 6-7.50 m; 11 m fra sydøstenden kammer af 5 bæresten, hvoraf 2 væltede. Randsten: nordøst 19, sydøst 2, sydvest 13. Krat, i ager.

1977 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse (Tjørnehøj). Beskrivelse: Orientering NV-SØ. Mål: fredningsliste: 35 m lang, 6-7 1/2 m bred. Mine mål: længde ca 31 m. Grænsen i NV noget ubestemmelig. Bredden passer stort set. Ca 1 m høj (max.). Rester af 1 kammer (tilsyneladende praralleltliggende) ses 13 m fra SØ-enden. Kammeret består af 3 bæresten, dæksten mangler. . Randsten: SØ: 3 store randsten. NØ: 19 randsten. NV: randsten mangler. SV: 13 randsten set. Beskadigelser/Tilstand: Stærkt overbegroet af rosenkrat, kvas henligger. Beliggenhed: Grænser mod syd op til grusgrav, mod vest mod mosedrag. Adgang: Fra asfaltvej mod syd ad markvej; derfra langs skel, langs grusgravs kant og langdyssen er nået. ** Seværdighedsforklaring ** Stateligt anlæg; hvis det ryddes: 3* (flotte randsten) i et område, hvor kun få af oldtidsminderne er bevaret. Bevoksning: 1977: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)