St. Musse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070612-7

Fredningsnr.
462419

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste af 5 bæresten, stor flad dæksten, med indgang i Ø. I ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1854 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselige Jordhøje [sb.6-7] paa omtr. 12' Høide. Der var Korn omkring dem og de bleve ikke maalte.

1909 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 505/09
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal udgravning
Journal nr.: 505/09
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af hellekiste hvori stridsøkse og lerkar fra enkeltgravskultur.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkiste af 5 bæresten, stor, flad dæksten, med indgang i øst. I ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste ("Mussekisten"). Beskrivelse: Kammeret viser sig som en stor sten midt i dyrket mark. Dækstenen ca. 2x1,75 m. Mod SØ "nedgang til kisten". Ejern fortæller, at der nede i jorden til de øvrige sider står bæresten, en lige så fin række, side og side. Dækstenen synes at være flad på undersiden. Beskadigelser/Tilstand: der pløjes helt op til stenen. Febr. 1983: Der bor en ræv i kisten, som kunne få kisten til at skride sammen! ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig p.gr. af fundhistorien, i forbindelse med den store overpløjede høj SV for; (som det var ønskeligt at tage ud af drift).

1991 Diverse sagsbehandling
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Musse; stenalder; A25354.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)