Nybro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-68

Fredningsnr.
081632

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP (1939) Langhøj, 10 x 40 x 1,25-1,75 m. Ø-V. Overfladen ujævn. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, i Retning Ø-V. 40 M. lang, 10 M. bred, 1.75 M. høj. De vestligste 12 M. ere ret velbevarede; det øvrige er ganske ødelagt. Maaske mangler der et Stykke baade i Ø. og V. Lynggroet i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj 10 m. br. 40 m. lang: Ø.-V. 1,25-1,75 m. høj. Overfladen ujævn, lyngklædt i Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Langhøj i fyrretræsbevokset agerholm.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)