Priorskov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-49

Fredningsnr.
45265

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 24 x 16 m, 3,5 m høj; V-siden stejlt afgravet; også S-siden noget afgravet. Toppen med stor udhulning, 6 m bred, 1,5 m dyb. Græs og store træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 24 x 16 m, 3.50 m høj; vestsiden stejlt afgravet; også sydsiden noget afgravet. Toppen med stor udhulning, 6 m bred, 1.50 m dyb. Græs og store træer, i ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beskadigelser: I den stejlt afgravede vestside ses et slidspor som efter børns færdsel: kælkning eller lign. gliden ned ad højside. I top og ud mod sydside er stor udhulning: 6x4 m, 1,25 m dyb. - Som i fredningsliste. Beliggenhed: Ligger højt i terrænet, men alligevel på faldende terræn bag højdedraget ned mod kysten. Adgang: Ikke helt frem til højen. Markvejen fører sønden om. Mål: 3,5x22x16 m. ** Seværdighedsforklaring ** Sb. 49 og sb. 50. Statelige høje. I grunden seværdige, men medtagne, og adgangsforhold er ret ringe. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)