Nagelsti

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-126

Fredningsnr.
45261

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 10/1 1889 (R.V. Neergaard) Skænket til fredning Afmærkn.: MS (1889) Stengrav af 6 bæresten og 2 dæksten, den ene sprængt og ned- skredet. Gang i forlængelse af kammeret af 2 + 1 sidesten og 1 dæksten. 1,25 m udenom fredet. Ligger i et lille græsklædt areal i et kolonihavekompleks.
Undersøgelsehistorie

1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1859 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1859 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(49) (Kornerups Tegning) Kammerets Retning N-Syd: Gangen gaaer skævt ud i sydøstlig Retning. Bevoksning: 1981: Græs

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stengrav af 6 bæresten og 2 dæksten, den ene sprængt og nedskredet. Gang i forlængelse af kammeret af 2 + 1 sidesten og 1 dæksten. 1.25 m udenom fredet. Ligger i et lille græsklædt areal i et kolonihavekompleks.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Beskrivelse. Den tilsyneladende naturlige højning, hvorpå dyssekammeret ligger, er 15x15 m, ca 1 m høj. Den er firesidet afskåret. FM forefindes. Kammerets form er polygonal. Det er orienteret i N-S-lig retning med gangen udgående fra SØ-hjørnet. Kammeret er bygget af 6 bæresten, heraf er de 4 store, kraftige, mens de 2 ved gangens tilslutning til kammeret er små. 1 dæksten ligger på plads over kammeret mod syd, mens 2 sprængte stykker af endnu en dæksten findes nord for kammeret. Længde 2,25 m, bredde ca 1,35 m (indv. mål). Gangen er kun rudimentært til stede: Den er antydet af 2 små sten, som omtaltes i forbindelse med kammeret selv, desuden findes 1+1 bæresten i gangens østlige væg uden pendant. Gangen går som sagt fra kammerets SØ-hjørne, og dens østvæg flugter (med de stumper, der er bevaret) næsten med kammerets væg. Beskadigelser: Se Beskrivelse. Endvidere: Friseret og lidt medtaget: knuste flasker i anlæggets nordlige ende. Slidt - synes at fungere som legeplads (hule/klatreredskab). Beliggenhed: Ligger på naturlig højning på en smal grøn bræmme mellem parcelhuse i kvarteret "Dyssevænget". Der er ca 20 m til øst og til vest fra det fredede fortidsminde. . ** Seværdighedsforklaring ** Ligger i bymæssig bebyggelse. Trods ikke særlig smukke omgivelser er det et stateligt anlælg. Stærkt og kraftigt byggemateriale. Bevoksning: 1981: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

Herredstegninger