Prierskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-85

Fredningsnr.
45263

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/1 1889 (R.V. Neergaard) Skænket til fredning Afmærkn.: MS (1889) Langdysse, 22 x 6,5 m, 0,75 m høj. På midten delt af en række på 3 sten. I hver afdeling et kammer af 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 dæksten. Randsten: N 17, V 3, S 17, Ø 3. Græs i indhegning. (Bestyreren lovede at hegne og at rejse den væltede mærkesten).
Undersøgelsehistorie  (13)
1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(4) Langdysse med langagtig firsidet Indfatning af mægtige Stene; Retning ØSØ - Vestnordvest; med to af svære Stene byggede Grave. Den ligger paa næsten flad Mark. Det er tvivlsomt, om der nogensinde har været mere Jordfyld end nu. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 22 x 6.50 m, 0,75 m høj. På midten delt af en række på 3 sten. I hver afdeling et kammer af 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 dæksten. Randsten: Nord 17, vest 3, syd 17, øst 3. Græs, i indhegning.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Beskrivelse: Langhøj med 2 kamre og skillerum. Uvist om højen er trapez- eller rektangulært formet. Grundplanen siger rektangulær, men randstenene følger i deres højde og størrelse skemaet for de trapezformede anlæg: Østendens randsten er imponerende store, vestendens små. Højens orientering: ØSØ-VNV. Mål: 0,75 m høj. bredde i øst og vest: 7-725 m. længde: 23 m. Længde/bredde-mål er taget udvendig på randsten. Jordhøjen fortsætter 2-3 m ud over langsiderne, 1 meter ud over østlige kortside (som siderne er defineret af randstenene). hvor afslutningen på den vestlige ende er, er ikke helt klart (stenene forekommer at være sat noget om, mindre som de er end østendens). Randstens antal: Øst: 3 stk. Nord: 17 stk. Vest: 3 stk. - den midterste er høj og spids. Syd: 17. Vestlige kortsides randsten er trukket 2 m ind fra hjørnesten. Flugtende med hjørnestenene ses et par løse koltringer. Skillerum: 1 skillerum ses ud for langsidernes randsten nr. 7. Især midterstenen er stor og kraftig (som midterstenen i kortenderne). Skillerummet ligger fra kammer 1's bæresten i en afstand af 2 meter, fra kammer 2's i en afstand af 3 meter. Kamrene: Begge er bygget af store kraftige bæresten, der vender den plane side indad. Begge er Querliegere, og af form fint og pænt rektangulære. Kammer 1 ligger 7 m. fra østenden. 3 bæresten, mod nord 1 terskelsten og 1 lille bæresten. 1 stor overligger. Indre mål: N-S 1 1/2 m lang, bredde lige knap 1 m. Overliggerens overkant er ca 1,.60 m over højoverfladen. Bærestenenes top er ca. 0,75 m over højoverfladen. Kammer 2. Ligger ca 15 1/2 m fra østenden. I modsætning til foregående har denne gang mod syd. 3 bæresten, 1 overligger. Mindre end kammer 1. 1,25 m lang x 0,75 bred. Overliggerens overkant er 1 1/2 m over højoverfladen. Både overligger og bæresten har revner som efter bålbrænding. Bevaringstilstand: Ret pænt og velholdt, bortset fra revner i kammer 2. Ildskørning? Ingen sikre spor. Beliggenhed: Ret højt i terrænet ned mod kystområdet. Ligger i dyrket ager. Mål: 0,8x23x7,3 m. ** Seværdighedsforklaring ** Fint anlæg, noget kratovergroet med fine, instruktive kamre. fine velbevarede randsten. Af udformning typisk for landsdelen. Dog ret afsides beliggende i dyrket ager. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Et skåltegn på top af dæksten på kammer i vest. FM-sten en meter vest for stenrække midt på anlæg.

Litteraturhenvisninger  (0)