Prierskov

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-86

Fredningsnr.
45264

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 10/1 1889 (R.V. Neergaard) Skænket ti[Al fredning Afmærkn.: MS (1889) Langdysse, 15 x 6 m. Næsten ingen jordhøjning. Kammer af 2 bæresten og 1 dæksten. Randsten: NNV 3, SSV 8, NNØ 7. Lige ved gården.
Undersøgelsehistorie

1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(4A) I Haven bag Prierskov Hovedgaard: Levning af en Langdysse; to Rækker af reiste (tildels faldne) Stene, de større 5'9" høie over Jorden, 6 Fod brede. Længde 146 Fod, Bredde 17 1/2 Fod. Begge Enderne ere spolerede. Retning NØ-Sydvest. I den ene Side er der endnu 32 Stene. Bevoksning: 1981: Græs

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 15 x 6 m. Næsten ingen jordhøjning. Kammer af 2 bæresten og 1 dæksten. Randsten: nordnordvest 3, sydsydvest 8, nordnordøst 7. Lige ved gården.

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Beskrivelse: næsten ingen jordhøjning indenfor randsten. Jorden her indenfor virker porøs efter mus el. lign. dyr. Max. 0,40 m høj. Orientering: VNV-ØSØ. Snarest Ø-V. Målt fra randstens ydersider er langdyssen: Længde 16 m. Bredde i øst: 5 1/2 m. Bredde i vest: 5,75 m. Langdyssens højning rager ca 1 m ud over de ydre randstensmål. Ialt 20 randsten: Vest 3 stk. samt mod NV-hjørnet 1 sten med en plan flade både mod nord- og vestsiden. . Syd: 6 stk. Begge hjørner mangler, herunder 2 som K.Thorvildsen optalte i 1950'erne. Der er faktisk hul til 2 sten. Øst: 2 store sten. Nord: 10 sten. Der er huller i rækkerne her og der. Nogle af stenene er faldet ud, andre hælder blot, men linjeforløvbet er klart. Ejeren 8eller forpagteren) fortalte, at han havde rettet op på 2 af randstenene i det SØ-lige hjørne med sin traktor. Det havde set så forfaldent ud. Den tidligere berejsers angivelse af verdenshjørner er gal. Kammer: 1) Der er bevaret et kammer i højen, en parallellieger. 4 m fra østenden. 1 dæksten. Dækstens overflade er ca 1,25 m over højoverfladen. 2) spor af endnu 1 muligt kammer: 9 meter fra østenden rager 2 større sten op af højoverfladen (nær ved FM-stenen). I hvert flad den ene synes at være rest af kammer. Beskadigelse: Se Beskrivelse. Beliggenhed: Ca 12 m lige nord for nylavet avlsbygning. bygget 1975. Bevoksning: Ungskov er fældet. Det mylldrer op med skvalderkål,. følfod m.b. Mål: 0,4x16x5.8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Klemt af nybyggeri. Skæmmende bevoksning. Den porøse "højoverflade" tåler ikke stort slid. Men egentlig et fint anlæg. Bevoksning: 1981: Græs

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

Herredstegninger
Herredstegninger