Flintinge Bys Jorder
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-105

Fredningsnr.
452534

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/1 1889 (R.V. Neergaard) Skænket Afmærkn.: MS (1889) Sammenskredet kistegrav. 5 bæresten og en udskredet, 2 ned- faldne dæksten i kammeret og en nedskredet udenfor bæreste- nen. Gang af 2 + 3 bæresten. Krat i ager. NM: (Bør restaureres).
Undersøgelsehistorie  (14)
1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(2) Tildels ødelagt Stenkammer med Gang i S.Ø. Gangens Overligger stor og med uregelmæssige Fordybninger paa Oversiden. Terrainet høiner sig lidt. Den er bevokset med Tjørn og Maalene ere derfor neppe nøiagtige. Bevoksning: 1977: Græs og Løvkrat

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sammenskredet kistegrav. 5 bæresten og en nedskredet, 2 nedfaldne dæksten i kammeret og en nedskredet udenfor bærestenene. Gang af 2 + 3 bæresten. Krat, i ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal udgravning
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1283/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Under restaurering af kistegraven fandtes skeletdele af mindst 10 mennesker, flint- og benredskaber samt skår af ornamenterede lerkar.

1957 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1283/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal restaurering
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalitanlæg. Beskrivelse: Ganske lille høj om megalitkammeret, men der pløjes ret tæt til. Hj. over markflade 30-40 cm. Kammer: Orientering: Ø-V. Det består af lille 4-sidet kammer og i øst en gang. Kammerets længde: 2,25 m Kammerets bredde: 1,40 m (skridtet af). Gangens længde: (indvendig): ca 75 cm. Gangens bredde: (indvendig)): ca. 1,80 m. Byggemateriale: bæresten både i gang og kammer er kløvede. 7 bæresten i kammer, 3 i gang. 1 dæksten over gang, 1 afsprængt rejst op ad bæresten udenfor kammer. Anlægget: efter definition: 1 dysse. Beskadigelser: se Beskrivelse. Beliggenhed: Ret højt på plateau med svagt fald til de fleste sider. Ganske tæt ved asfaltvej og markvej. . Mål: 0,4 m højt. Beskadigelser: Restaurering. ** Seværdighedsforklaring ** For rekonstrueret (tilsyneladende ikke autentisk) til at virke egl. seværdig. Også lovlig tæt kratbevoksning. Bevoksning: 1977: Græs og Løvkrat

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)