Nagelsti

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-120

Fredningsnr.
452536

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 10/1 1889 (R.V. Neergaard) Skænket til fredning Afmærkn.: MS (1889) Dyssekammer af 5 bæresten og stor dæksten med skålgruber; 2 m udenom er fredet. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie

1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(1) Stendysse. Bevoksning: 1981: Græs

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 5 bæresten og stor dæksten med skålgruber; 2 m udenom er fredet. Græs, i ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Beskrivelse: Der er kun en strimmel af højen tilbage rundt om kammeret. Højen (resten): 11x7 m. 0.60 m høj. Ingen randsten. Nuv. orientering er SV-NØ. Der ses enkelte løstliggende større sten ved det NØ-lige hjørne af højresten. Ildskørnet flint og div. andre flintstk. ses på kammerbund og højtop. FM forefindes. Kammer: Sat af 5 bæresten. Heraf er de 4 pænt store. Den lille spidse mod syd virker sekundær. Anlægget virker rekonstrueret. Ingen spor af gang. Mål på kammeret: N-S ca 1 1/2 m. Ø-V ca 1,40 m. 1 dæksten hviler på bærestenene. Dens overflade er ca 2,25 m over højoverfladen. Bærestenenes overkant er ca 75-80 cm over højoverflade. Tilstand: Højen er nylig ryddet for bevoksning. Store stammer (eller træstød på højen) vidner herom. Beskadigelser: se Beskrivelse. Beliggenhed: På kant af højdedrag ned mod marint forland. I dyrket ager. . Mål: 0,6x11x7 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ja - fra vejside. Bevoksning: 1981: Græs

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk