Nagelsti
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-121

Fredningsnr.
452537

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Nagelsti, matr.nr. 45 = 45b Tingl.: 10/1 1889 (R.V. Neergaard) Skænket til fredning Afmærkn.: MS (1889) Runddysse, 1 x 10 m, med et af 6 bæresten bygget 6-kantet kammer uden dæksten; 1 gangsten. Græs og lidt krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(2) Paa en Jordhøining af ca 2-3 Fods Højde ere Levninger af en Runddysse. Topper af Stene tyde paa et Kammer med Gang i S.S. Vest. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1 x 10 m, med et af 6 bæresten bygget 6-kantet kammer uden dæksten; 1 gangsten. Græs og lidt krat, i ager.

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse i høj. Beskrivelse: Anlægget fremtræder i dag nærmest som runddysse med 1 polygonalt kammer. Højen: Enkelte randsten ses mod NØ, N, Ø og S 1 meter over fod, i alt 8 stk. FM forefindes. Kammer: Det polygonale kammer på højen er nærmest rundt/fladovalt. 6 små bæresten med plane flader indad. 1 bæresten til gang mod SV. I gangens østlige side, nærmest kammeret, er den. I den vestlige side ses 1 løs sten, der kan være 1 af gangens bæresten. Ingen dæksten. Kammerets mål: Ø-V ca 1 1/2 m. N-S ca 1,25 m. Tilstand/Beskadigelser: Bevoksning slører - især kammeret, der er helt overgroet. Højen er sær og ubestemmelig af form. En del er vel i tidens løb bortpløjet. Beliggenhed: På højdedrag ned mod kysten. Nærved hvor Flintinge å udmunder. Adgang: Ganske nærved vejside. ** Seværdighedsforklaring ** Om bevoksning studsedes 2*. I forb. m/sb 120 har det betydning. Ligger lige så karakteristisk i landskabet som den. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
9 synlige randsten.

Litteraturhenvisninger  (0)