Nagelsti
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-122

Fredningsnr.
452535

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/1 1889 (R.V. Neergaard) Skænket til fredning Afmærkn.: MS (1889) Langdysse, 60 x 7 m; 1 m høj. Intet kammer. Ualmindelig smukke randstensrækker, 35 i hver side, og i SV-enden 4; ingen i NØ-enden. Fra SØ-siden fører en stentrappe med 3 trin op til højen. I SV-enden er lavet et forhøjet plateau med en firkantet stensætning af mindre sten; (lavet før den nuv. ejer fik gården; bad ham om at fjerne det). Træ- række og græs i have.
Undersøgelsehistorie  (6)
1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(130) Langagtig firsidet Indfatning af store Stene; deri nu eet steenbygget Kammer. Nordøst-Sydvest. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 60 x 7 m; 1 m høj. Intet kammer. Ualmindelig smukke randstensrækker, 35 i hver side, og i sydvestenden 4; ingen i nordøstenden. Fra sydøstsiden fører en stentrappe med 3 trin op til højen. I sydvestenden er lavet et forhøjet plateau med en firkantet stensætning af mindre sten. Trærække og græs, i have.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Beskrivelse: Det er et flot anlæg. FM på højoverfladen. Orientering NØ-SV. Rektangulær af form. Kun svag jordhøjning indenfor randsten: max. 0,50 m. Flotte randstenskæder danner anlæggets afslutning på langsiderne. Ingen randsten er bevaret mod NØ eller SV-enden. Randstensene er store og kraftige. Hvor randstenene ophører mod SV er anlagt et stenhøjsarrangement og et forhøjet plateau, netop ud for de 2 store væltede randsten (som af deres form må formodes at være hjørnesten). Stenhøjsarrangementet slører langdyssens afslutning i denne ende. - Omtalt i fredningslister. Resten af randstenene er opretstående: NV-siden: 29. SØ-siden: 29. Mål: (fra randstens yderside): SV: 7,25 m. NØ: 7 meter Længde: 45 meter Der er intet kammer i langdyssen. Beskadigelser/Tilstand: Der er plantet frugttræer i kanten af jordhøjen mod øst. Da man forsøgte at plante dem på selve højen, dukkede man ned i en kompakt brolægning af flintskærver (ejerens kone blev orienteret om fredningsloven): Der har været brændt bål på langdyssen (haveaffald). Havehegn mod NV-lige randsten. Et par statelige vejsten, der markerer indkørslen til ejendommen, fortalte konen, oprindelig stammede fra langdyssen. Synes flyttet i forrige ejers tid. Se endv. beskrivelse. Beliggenhed: Langs med ejendoms NV-lige havehegn, inde i haven. Privat beliggende. Måske netop derfor burde det offentlige holde den mere under opsigt (pleje). Mystik: Der er uoverensstemmelse med fredningslistens beskrivelse: anlægget er nu 15 m kortere og ca 6 randsten mangler i hver langside. 7 ret store sten ligger udenfor randstenskæden mod NV, men dyssen virker ikke forkortet. Er det sket, må det være i NØ. Mål: 0,5x45x7,3 m. Sagsbehandlerkommentarer:...Et lille stenhus ved dyssens N-ende er ret gammelt. Dyssen antagelig afkortet da huset byggedes. M.B. ** Seværdighedsforklaring ** Trods stenhøjs-arrangement et stateligt anlæg. Flotte randsten. Ubekvem, privat beliggenhed. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)