Faldt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-73

Fredningsnr.
081622

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Sydlige del - Mellemste del matr.nr. 67b Nordlige del - Mellemste del matr.nr. 67c Afmærkn.: MP (1939) Høj, 1,35 x 13 m. Gamle eftergroede sænkninger i top. Siderne ujævne. Lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Höi, af hvilken kun de lave Rande ere bevarede; det midterste Parti er bortgravet lige til Bunden. Den ligger paa det betydelige Höidedrag, som indtager den midterste Del af Albæk Sogn; mod N. skraaner det jevnt ned, men falder steilt af paa de övrige Sider. De fleste af de i det følgende nævnte Höie ligge paa Randene af dette Bakkeparti, især mod S og Ø, kun en större Gruppe og nogle enkelte isolerede Gravhöie findes paa den omgivende flade Mark.

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.35 M. høj, 13 M. i Diam. I Toppen er et 2.50 x 4 M. stort Hul. Lynggroet i Hede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[matr. nr. 67c] Nordlige Del af en Høj, 1,35 x 13 m. eftergroet Sænkning i Top. Siderne ujævne, lyngklædt i Plantage. [matr. nr. 67b] Den sydlige Del af ovennævnte Høj.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mindre høj i stormvæltet skovbevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)