Gammelkobbel

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070621-25

Fredningsnr.
462421

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 16/6 1928, F.C.O. Raben-Levetzau Afmærkn.: MS 1928, G. Rosenberg Høj, 0,5 x 12-16 m. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie

1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(9B) En Rundhøi beliggende ca. 55 m V for den ovennævnte Skovvej, som fra Skovens Nordgrænse fører sydpaa, og straks S for et Vejspor som, ca. 200 m inde i Skoven ad denne Skovvej, fører mod V. Paa Grund af tæt Bevoksning kunde Høien ikke måles men dens Tværmaal kan anslaas at ligge mellem 12 m - 16 m, og Høiden ved ca. 1/2 m. Den synes ikke at have Stenkreds om Foden. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.5 x 12-16 m. Træer, i skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Udflydende høj uden synlige sten. Overfladen noget ujævn, med svag fordybning (efter gl. rodvælter?) NV for centrum. Mål: 0,7x21,5x21 m. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

694 oversigt. Set fra SØ.
Foto, oversigt