Gammelkobbel
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070621-27

Fredningsnr.
462423

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/6 1928, F.C.O. Raben-Levetzau. Afmærkn.: MS 1928, G. Rosenberg Stenkreds, 9 m i diam. 25 sten. 3 m Ø derfor væltet bautasten. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(4) En Stenkreds ca. 55 m V for 2 [sb.0A], paa en svag Høining i Terrainet, ca. 9 m i Tværmaal. 25 Sten danner en kun stedvis tætsluttet Kreds, særlig aaben mod S. og V. Stenene er gennemgaaende ca. 0,30 m store, enkelte større indtil 0,65 m. 3 m Ø for Kredsen ligger en Bautasten, ov. Jorden 1.00 m x 0.50 m x 0.20 m. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, 9 m i diameter. 25 sten. 3 m øst derfor væltet bautasten. Træer, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds, diameter ca. 9,0 m, omsluttende en svag (0,3 m) højning. 27 synlige sten af stærkt varieret størrelse, hvortil kommer 2 sten 2 m VSV for kredsen, formentlig hidrørende fra denne. 3 m Ø for kredsen en næsten jorddækket bautasten mindst 1,1 m lang. Ikke fotograferet p.gr.a. dårlige lysforhold og uoverskuelighed (vindfælder). Beliggende 25 m stik N for 4624:24 og således ikke korrekt afsat på mb. Mål: 0,3x12,5x9,5 m. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Stenkreds. 25 synlige/hørbare sten på svag højning. En bautasten 3 m ØSØ for stenkreds.

Litteraturhenvisninger  (0)