Gammelkobbel

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070621-28

Fredningsnr.
462424

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 16/6 1928, F.C.O. Raben-Levetzau Afmærkn.: MS 1928, G. Rosenberg Stenkreds, 7 m i diam. 28 sten. 2 m Ø derfor væltet bauta- sten. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie

1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(5) En Stenkreds ved Hovedgrøftens Nordside, ca. 20 m S for 4 [sb.27], med et Tværmaal af ca. 7 m. Den ligger paa ganske svagt hævet Ter-rain, men uden Jordhøi indenfor Kredsen. 28 nu synlige Sten danner en mod S,Ø og N næsten tæt sluttet Kreds, medens der mod V kun ses 3 Sten over Jordskorpen. Stenene er gennemgaaende 0.20 m - 0.30 m, men nogle større, indtil 0.60 m. 2 m Ø for Kredsen ligger væltet en Bautasten, ov. Jorden 0.90 m x 0.50 m x 0.30 m. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, 7 m i diameter. 28 sten. 2 m øst derfor væltet bautasten. Træer, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds med nu kun 15 synlige sten, hvoraf flere tydeligvis i sekundært leje. 2 m Ø for kredsen en liggende, 0,8 m lang bautasten. Anlægget er meget uoverskueligt på grund af høj græs- og tagrørvækst, samt med flere vindfældede graner liggende på kryds og tværs. Det må formodes, at anlægget forsvinder helt under muldtilvækst, hvis der ikke foretages en soignering af det. 18.03.87. Nr. 24 flyttet ca. S for nr. 23 (Cl). Mål: 0,3x10,3x7,3 m. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

710 oversigt. Set fra SØ.
703 oversigt. Set fra Ø.
705 90 cm lang bauta ca 2 m Ø for kreds. Set fra Ø.
Foto, oversigt