Gammelkobbel
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070621-29

Fredningsnr.
462425

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/6 1928, F.C.O. Raben-Levetzau Afmærkn.: MS 1928, G. Rosenberg Stenkreds, 5 m i diam. 12 sten. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(6) En Stenkreds ca. 20 m Ø for 5 [sb. 28], uden kendelig Jordhøining, ca. 5 m i Tværmaal. 12 Sten er synlige, gennemgaaende 0.30 m store, den største 0.45 m stor. De ligger oftest med en indbyrdes Af-stand af ca. 1 m, undtagelsesvis to nær hinanden. Ingen Bauta-sten er synlig. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, 5 m i diameter. 12 sten. Træer, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kreds af 14 sten, hvoraf 2-3 ud- eller indskredne. Oprindelig diameter ca. 5,4 m. Mål: 0,2x4,8x4,7 m. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)