Præsteskoven
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070624-25

Fredningsnr.
462444

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/11 1910 (J. L. Schougaard) Afmærkn.: MS (1929, G. Rosenberg) Halvkreds af 6 sten; 3,5 m Ø derfor væltet bautasten. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1929 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(9) En lille Stenkreds østligt i Skoven. 3.30 m i NV-SØ, 4.50 m i SV-NØ, dannet af 10 ret store Sten. 3.50 m Ø for Kredsen ligger en væltet Bautasten 1.25 m x 0.65 m x (ov. Jorden) 0.10 m. Der gravedes midt i Kredsen et Hul: 1 m x 1/2 m og 1 m dybt ned til Blaaler. Herved fandtes intet. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Halvkreds af 6 sten. 3.50 m øst derfor væltet bautasten. Træer, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kreds af 0,5-1,0 m store sten. Ialt ses 10 sten i kredsen, hvis nordlige halvdel er bedst bevaret med 7 sten in situ. I S 2 sten in situ og 1 tilsyneladende noget indadtrykket, muligvis i nyere tid. En ellvte sten ligger umiddelbrt NV for kredsen. 3,5 m Ø for kredsen anes en næsten helt jorddækket bautasten (medregnet ved måltagning). Kredsens ydre diameter 5,0 m. Ingen højning i kredsen. På Mb. afsat lidt for østligt, er beliggende ca 150 m V for kommunevej, og ca 5 m V for en N-S gående skovvej. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)