Præsteskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070624-17

Fredningsnr.
462437

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/11 1910 (J.L. Schougaard) Afmærkn.: MS (1929, G. Rosenberg) Stenkreds, 6,5 m i diam. 20 sten. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1929 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(4) N for:3 [sb.19] og VNV for:1 [sb.18] en Stenkreds med 20 Sten, 6.40 m i Tværmaal. Udenfor Kredsens Østside to mindre Sten, men ingen Bautasten synlig. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, 6.50 m i diameter. 20 sten. Træer, i skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stensætning af 22 hovedsagelig helt lave, næppe synlige sten, typisk 0,2-0,3 m brede. Stenene er tydeligvis ikke sat i kreds men i en figur af nærmest rhombeformet (bådformet?) grundplan, orienteret ØSØ-VNV. Kun en ganske svag højning inden for stenene, hvor der iøvrigt ses spredte sten. Mål: 2x8,4x7 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et fortidsminde af beskeden fremtræden men usædvanlig type. Indgår i seværdig gruppe fortidsminder. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)