Præsteskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070624-18

Fredningsnr.
462438

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/11 1910 (J.L. Schougaard) Afmærkn.: MS (1929, G. Rosenberg) Høj, 0,75 x 10 m; kreds af 41 sten. 3 m Ø derfor væltet bautasten. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1929 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(1) Nordligst i Skoven, V for Vejene: en lav Højning med Kreds af 41 Sten om Foden. Stenkredsen maaler i Ø-V 11 m, i N-S 13 m. 3 m Ø for Kredsen ligger en væltet Bautasten, tresidet, med Spidsen skraat opad, 1.40 m l i Ø-V, ved Foden 1.00 m br., Ca.0.25 m tyk. N for denne en mindre, aflang Sten 0.90 m + 0.45 m x (ov.Jorden) 0.20 m. Mellem disse to Sten og Kredsen findes 2 mindre Sten, som kan have tjent til Støtte for Bautastenene da de stod. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.75 x 10 m; kreds af 41 sten. 3 m øst derfor væltet bautasten. Træer, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj omsat med stenkreds, hvoraf 22 sten ses. 3 m Ø for højen liggende bautasten 1,3 m lang. Flere sten i kredsen er antagelig nu jorddækkede, således at kun de 22 er synlige. kredsens diameter: 12,5-13,6 m. Mål: 0,6x16,7x13,6 m. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe fortidsminder. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)