Præsteskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070624-20

Fredningsnr.
462439

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/11 1910 (J.L. Shougaard) Afmærkn.: MS (1929, G. Rosenberg) Stenkreds, 8,5 m i diam., 22 sten. 2 m Ø derfor væltet bautasten. Krat i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1929 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(7) En Stenkreds SV for:3 [sb.19], 9,50 m i Tværmaal, med 18 Sten i Kredsen. 4.60 m Ø for Kredsen en stor, væltet Bautasten 1.60 m x 0.80 n x (ov. Jorden) 0.35 m. En Mærkesten baade ved Kredsen og ved Bautastenen.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, 9.50 m i diameter. 18 sten. 4.50 m øst derfor en stor, væltet bautasten. Krat, i skov.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds, kun vanskeligt skelnelig på grund af kvasbunker og tæt (bunddækkende) bevoksning med skovbingelurt. 16 sten erkendt; kredsens diameter ca 10,5 m. 4,5 m Ø for kredsen en 1,4 m lang, liggende bautasten. Kredsen omslutter en 0,3 m højning. Ikke færre end 2 MS: den ene ved bautastenen, den anden i stenkredsens østlige del. Mål: 0,3x16,7x10,7 m. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe fortidsminder.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)