Præsteskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070624-21

Fredningsnr.
462442

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/11 1910 (J.L. Schougaard) Afmærkn.: MS (1929, G. Rosenberg) Stenkreds, 8,5 m i diam., 22 sten. 2 m Ø derfor væltet bautasten. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1929 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(8) En Stenkreds straks N for:5 [sb.22] og for den ovenomtalte Vej (Sti) i Ø-V. Den er 8.50 m i Tværmaal, og har 22 Sten synlige. 2 m Ø for Kredsen ligger en Bautasten 0.95 m x 0.60 m x (ov. Jorden) 0.20 m. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, 8.50 m i diameter. 22 sten. 2 m øst derfor væltet bautasten. Træer, i skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds, ca 10 m i diam., af 18 små, næsten jorddækkede sten. Kun delvis synlig, store dele af kredsen ikke sporbar. Ingen højning. SØ for kredsen (i kanten af vejspor) en 0,9 m lang, liggende bautasten. Mål: 0,2x17x9,7 m. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
15 synlige randsten.

Litteraturhenvisninger  (0)