Præsteskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070624-22

Fredningsnr.
462443

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/11 1910 (J.L. Schougaard) Afmærkn.: MS (1929, G.Rosenberg) Høj, 11 x 13 m, ganske lav, med stenkreds; 4 m Ø derfor 2 væltede bautasten. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1929 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(5) Sydligt i Skoven, og S for en Vej (Sti) som bugter sig østvestligt gennem Skoven, en lav Højning omsat med en Kreds af 41 Sten. Tværmaalen 14 m. 4 m Ø for Kredsen ligger to væltede Bautasten ved Siden af hinanden: 1.50 m x 0.80 m x (ov. Jorden) 0.45 m og 1.25 m x 0.65 m x (ov. Jorden) 0.25 m. Ved den sidste ses i Grundne et Par mindre Sten, som kan have tjent til Støtte for Bautastenen da den stod, og mellem Bautastenene og Kredsen endnu et Par mindre Sten. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 11 x 13 m, ganske lav, med stenkreds; 4 m øst derfor 2 væltede bautasten. Træer, i skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Velformet høj, ca 17 m i diameter, omsat med en ualmindelig velbevaret fodkrans (14,5 m i diameter) af små sten (typisk 0,3 m). 4,5 m Ø for højen to 1,5 m lange, liggende bautasten. Et vejspor tangerer den nordlige højfod. 42 synlige fodkranssten, heraf enkelte udvæltede. Mål: 0,9x20x17,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe fortidsminder. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
32 synlige randsten, de fleste mod N, Ø og S.

Litteraturhenvisninger  (0)