Præsteskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070624-23

Fredningsnr.
462441

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/11 1910 (J.L. Schougaard) Afmærkn.: MS (1929, G. Rosenberg) Stenkreds, 9 m i diam., 18 sten. Indenfor højning, 0,5 m høj. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1929 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(2) En lav Højning S for 1, omgivet af en Kreds af Sten med et Tværmaal af 9 m. Kun Halvdelen (9) af de af C.N. i 1910 optalte Sten ses nu over Jorden. 1.75 m Ø for Kredsen en væltet Bautasten 1.30 m x 0.75 m + (ov.Jorden) 0.15 m. De af C.N. omtalte Sten ved Kredsens Midte ses nu ikke. De er enten overvoksede eller fjærnede. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, 9 m i diameter. 18 sten. Indenfor højning 0.50 m høj. Træer, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj omsat med kreds af ret store (indtil meterlange) sten, hvoraf dog kun 10 ses på grund af kvas henlagt på højen. 1 større sten på højen. Mål: 0,5x10,5x10,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ved rydning af kvas ville anlægget fremtræde i seværdighedsgrad 2. Indgår i seværdig gruppe fortidsminder. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
9 synlige randsten.

Litteraturhenvisninger  (0)