Tokkelhaver
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080204-81

Fredningsnr.
391310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Høj, ca. 1-1,5 m høj, ca. 10 m i diameter, skovbevokset.
Undersøgelsehistorie  (7)
1976 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2120
Fyns Stiftsmuseum

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4520/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-106
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 1-1,5 m høj, ca. 10 m i diameter, skovbevokset.

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-106
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4520/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj beliggende på SV-vendt skråning, derfor i SV 1,5 m høj, i NØ 0,5 m. Ingen synlige sten. På mb afsat 25-30 m for langt mod ØNØ. På selve højen og NØ for denne, indtil en afstand af 25-30 m fra højfod, er anlagt hvad der synes at være en spejderlejr af permanent karakter og bestående af (på højen:) en 2x1 m stor, 1,6 m høj hule/hytte af jordgravede og sammenbundne granrafter med halmtag, og foran denne et lidt nedgravet bålsted omsat med mursten; det hele indhegnet af et lavt hegn af rafter og grene bundet på rafter gravet (eller slået) i jorden (=højen). Umiddelbart NØ for højen ses diverse andre anlæg og konstruktioner, hvoribalndt især nævnes: - en ca 3 x 3 m stor hule/hytte af halmballer og rafter; - to bivuakker i form af lave skærme af rafter, granris og halm, begge omsat med et "gærde" af islåede grene forbundet med snor; - en jordgravet bivuak eller kælder (ca 15 m NØ for højen) med tag af halm og rafter; - flere bålsteder af mursten; - diverse raftekonstruktioner af ikke umiddelbart gennemskuelig art. 29/1-88: Traf (efter 2 forgæves, tidligere besøg) ejer hjemme. Han oplyste, at han selv var tropsfører for den trop af grønne ulveunger, der holdt til i hans skov. Han var fuldtud klar over højens eksistens og fredede status, men mente ikke, at anlægget på højen kunne skade den, eftersom rafterne ikke var gravet i men kun slået i, og tilmed kun i 20-30 cm's dybde. De øvrige spejderanlæg omkring højen fandt han ligefrem bidrog positivt til stedets ydre fremtræden. Jeg belærte ham om, at selv overfladisk irammede pæle på en høj kan beskadige sekundærgrave ubodeligt og iøvrigt var forbudt, hvilket han tog til efterretning. Han lovede inden 1/2 år at fjerne hulen på selve højen og (inden for samme frist) at ansøge fredningsnævnet om tilladelse til at bebeholde de øvrige konstruktioner omkring den. Hvorvidt vi bør udtale os imod en dispensation finder jeg er et åbent spørgsmål, i hvilket hytternes og de øvrige anlægs yderst lette konstruktion (halmballer, granrafter) og lidet permanente karakter, samt det gode formål, må vejes op imod hensynet til præcedensdannelse m.v. Gdr. er en mand omkring 60 år; vi kunne vel godt leve med en fortsat, lignende "ulveungeaktivitet" omkring højen, så længe han er tropsfører/lodsejer? Mål:1x15x15 m. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)