Tokelhaver
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080204-82

Fredningsnr.
391311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,75 m høj, ca. 10 m diameter. I toppen et hul, ca. 3 m i diameter. Ved østfoden 5 hovedstore sten. I skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1927 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 294/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse om høje med randsten i siden.

1927 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 294/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Museal besigtigelse
Journal nr.: 294/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj i tæt tykning, 15-16 m x 1,5 m. Gl. gravning 4 m bred i top ført til bunds. Randsten synlige i søndre side.

1976 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1330
Fyns Stiftsmuseum

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4520/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-106
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 1,75 m høj, ca. 10 m i diameter. I toppen et hul, ca. 3 m i diameter. Ved østfoden 5 hovedstore sten. I skov.

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-106
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj beliggende på rygningen af ås-lignende bakkeudløber. Et lavt skovdige går ØSØ/VNV gennem højen. Toppens NØ-del er i ældre tid bortgravet; her ses nu ca. meterdybt krater, 3-4 m i diameter. V for dette en stor, jordfast sten på trappen. Ved SØ-foden 5 fodkranssten, 0,4-0,8 m store. 3 mindre sten ved V-foden. Er på mb afsat 50 m for langt mod NNV. S for højen, i en afstand af 5-15 m fra foden, er anlagt 6 nedgravninger, ca 0,6 m dybe og 2x1 m store, omgivet af opkastet jord. Hullerne, der synes nogle år gamle (ca 10?), er muligvis af militær herkomst (dækningshuller? bivuakker?), hidrørende fx. fra hjemmeværnsøvelse el. lign.? Mål: 1,8x12x10 m. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)