Smørhaverne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080204-84

Fredningsnr.
391316

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse. Langdysse, 10 x 6 m, orienteret NØ-SV, 0,40 m høj. Delvist tildækket kammer med tre bevarede bæresten. Kammeret er orienteret VSV-ØNØ med indgangen mod vest. Kammerets indvendige mål er 1,10 x 0,45 m. Udvendige mål er 1,65 x 1,50 m. Syd og øst for kammeret fire synlige randsten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1974 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 2121
Fyns Stiftsmuseum

1974 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1331
Fyns Stiftsmuseum

1976 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2121
Fyns Stiftsmuseum
Rester af langdysse med randsten beliggende i ellekrat på lavt terræn. Mål = ca. 10 x 6 m. Et delvist tildækket kammer orienteret Ø-V, åbent mod V, indv. mål = 1 x 0,49 m. Syd for kammeret en lille jordbunke fra en udgravning i nyere tid.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4522/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en langdysse, der ligger i en gammel blandet skov. Langdyssen måler 10x6 meter og der ses et delvist tildækket dyssekammer bestående af tre bæresten samt fire spredte randsten.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Rest af langdysse. Delvist tildækket kammer med tre bevarede bæresten, hvoraf en fjerde mangler. Kammeret er orienteret vestsydvest-østnordøst med indgangen mod vest. Kammerets indvendige mål er 1,10x0,45 m. Udvendige mål er 1,65x1,50 meter. Syd og øst for kammeret fire synlige randsten. Fortidsmindet måler 10x6 meter. Randstenskæden vil have en nordøst-sydvestlig orientering, og kammeret en lidt mere vestsydvest-østnordøstlig orientering. Langdyssen er beliggende i ganske lavt terræn i en gammel blandet skov bestående af primært bøg og eg med en alder på 60-80 år samt en del yngre opvækst af ahorn. Den i 1976 beskrevne jordbunke syd for kammeret efter en udgravning i nyere tid kunne ikke længere erkendes. Kammerets synlige sten og randsten opmåltes med GPS og mål samt fortidsmindets orientering er angivet herefter. Disse afviger en smule fra det i 1976 beskrevne.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en langdysse, der ligger i en gammel blandet skov. Langdyssen måler 10x6 meter og der ses et delvist tildækket dyssekammer bestående af tre bæresten samt fire spredte randsten.

Litteraturhenvisninger  (0)