Albæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-93

Fredningsnr.
08163

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP 1939 Høj, 1,5 x 15 m. Terrænet falder brat ved vestlige fod. Be- plantet med fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 10-12] Tre runde, fuldstændig bevarede Höie c 45-50' i Diam 10-12' h; paa No 11 er et Stykke af Randen afskaaret.

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, nu 1,3 M. h., 16 M. br. Hele Toppen afgravet Nø-siden nylig stærkt afgravet. Højene 91-98 ligge om store, aabne Lergrave. De ligge vistnok alle paa Matr. Nr. 66a, men i 1906 er udbrudt en heftig Strid herom mellem Lodsejeren og Sognet, der har hævdet, at Højene ligger paa Fællesjord øst for 66a.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,50 x 15 m. Terrænet falder brat ved vestl. Fod, beplantet med Fyr i Plantage.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fladagtig høj i plantageareal under fældning/rydning.

Litteraturhenvisninger  (0)