Albæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-95

Fredningsnr.
08162

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP 1939 Høj, 2,6 x 15 m. På naturlig forhøjning i terrænet. Flad eftergroet gravning på siden mod S. Beplantet med gran og fyr i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 8, Albæk] Lille Höi, afgravet til et Par Fods Höide. [B. 9, Albæk] Anselig, velbevaret Höi, 70' i Diam, 18' h.

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,6 M. h., 15 M. br., en Del beskadiget, dog at selve Toppen er urørt. Nv. Fod er stærkt afgravet. I søndre Side til henimod Toppen en udstrakt, flad Afgravning; mindre Gravning i vestre Side. Kunde dog til Nød fredlyses. Beplantet. Højene 91-98 ligger om store, aabne Lergrave. De ligge vistnok alle paa Matr. Nr. 66a, men i 1906 er udbrudt en heftig Strid herom mellem Lodsejeren og Sognet, der har hævdet, at Højene ligger paa Fællesjord øst for 66a.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,60 x 15 m. Paa naturlig Forhøjning i Terrænet. Flad eftergroet Gravning paa Siden mod S., beplantet med Gran og Fyr i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Stor, krattilgroet høj i ager. I stormvæltet skovareal.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)