Skåstrup Frihed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080607-32

Fredningsnr.
34136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3413:6 Gravhøj, 20 m i diameter, 1,5 m høj. Velbevaret trods svag terrassering eller mindre fordybning mod sydvest.
Undersøgelsehistorie  (9)
1973 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 333
Fyns Stiftsmuseum

1973 Privat besigtigelse
Journal nr.: 333
Fyns Stiftsmuseum

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 333
Fyns Stiftsmuseum
Velbevaret høj, 1,5 x 20 m. I skov.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4343/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-1833
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-1833
Det Kulturhistoriske Centralregister

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i skoven Skåstrup Frihed. 1½ x 20 meter og velbevaret.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Rundhøj, 1½x20 meter beliggende i blandingsskov. Der anes en svag terrassering eller mindre fordybning på fortidsmindets sydvestlige side - næppe af betydning for den ellers velbevarede høj. Fire store bøgetræer med en diameter på 40-50 cm i diameter rejser sig på fortidsmindet. Desforuden en tæt opvækst af unge ahornskud og bøgeskud. Enkelte græs tuer på en ellers løvdækket overflade.

Litteraturhenvisninger  (0)