Skåstrup Frihed

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080607-32

Fredningsnr.
34136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 3413:6 Gravhøj, 20 m i diameter, 1,5 m høj. Velbevaret trods svag terrassering eller mindre fordybning mod sydvest.
Undersøgelsehistorie

1973 Anmeldelse fra privat
Fyns Stiftsmuseum

1973 Privat besigtigelse
Fyns Stiftsmuseum

1982 Museal besigtigelse
Fyns Stiftsmuseum
Velbevaret høj, 1,5 x 20 m. I skov.

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i skoven Skåstrup Frihed. 1½ x 20 meter og velbevaret.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Rundhøj, 1½x20 meter beliggende i blandingsskov. Der anes en svag terrassering eller mindre fordybning på fortidsmindets sydvestlige side - næppe af betydning for den ellers velbevarede høj. Fire store bøgetræer med en diameter på 40-50 cm i diameter rejser sig på fortidsmindet. Desforuden en tæt opvækst af unge ahornskud og bøgeskud. Enkelte græs tuer på en ellers løvdækket overflade.


Billeder

Fortidsminde set fra vest
Fortidsminde set fra vest