Ørslev Bjerge

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080721-18

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Fredning er ophævet, da der ikke er tale om et fortidsminde ************************************************* Høj, ca. 1,5 x 20-25 m. I skov.
Undersøgelsehistorie

1972 Museal rekognoscering
Fyns Stiftsmuseum

1980 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 1,5 x 20-25 m. I skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ligger i lysåben gammel fyrkultur og er desuden overbevokset med græs og gyvel. Ved foden mod øst ligger en bunke løvaffald 10 m langt, 1 m bredt og 1 m højt. Mål: 1,5x22x22 m. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen
Den 6. marts 2015 blev foretaget en besigtigelse af fortidsminde 3612:12, hvor der blev foretaget boringer i fortidsmindet. Det viste sig, at der ikke var tale om en gravhøj, men derimod en naturlig højning i terrænnet.