Madegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090109-9

Fredningsnr.
381726

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 10 m i diameter, ca. 0,75 m høj. I skov. Hestehave- skoven.
Undersøgelsehistorie  (6)
1981 Museal besigtigelse
Svendborg Museum
Antagelig ubeskadiget høj.

1982 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 4168/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1764
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 10 meter i diameter, ca. 0,75 meter høj. I skov. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj i N-lige skovskel, der gennemskærer højen perifert, således at dens N-ligste del befinder sig under markvej. Meget tæt tilgroet med blandet løvkrat i opvækst fra stubbe; næsten usynlig i krattet. Derfor ej fot. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2002 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1421
Odense Bys Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)